Ján Kollár - 200. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Ján Kollár (29.7.1793 Mošovce - 24.1.1852 Viedeň), významný slovenský básnik, historik a profesor slovanskej archeológie. V básnickom diele "Sláwy dcera" vyslovil svoje pokrokové názory na vlasť, národ a Slovanstvo a formuloval ideu slovanskej vzájomnosti a jednoty. Tieto myšlienky rozvinul v rozprave "O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými". Významná je jeho zbierka ľudových piesní, vydaná v dvoch zväzkoch pod názvom "Národnie zpievanky čili Písně světské Slowáků v Uhrách.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na mincovom poli je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, označenie nominálnej hodnoty, názov štátu "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a letopočet razby.

Rubová strana

Rubová strana:
Na mincovom poli je centrálne zobrazený portrét Míny, stelesňujúci osobný a básnický ideál Jána Kollára, ideál humanizmu, myšlienky slovanskej vzájomnosti, lásky, krásy, mladosti a vitality.

Údaje o minci

Autor: akademický sochár Vojtech Pohanka
Materiál: Ag 750, Cu 250
Hmotnosť: 20 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis: "Slávme slávne slávu Slávov slávnych"
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 37 000 ks
z toho v proof vyhotovení: 2 000 ks
Demonetizované: 10 065 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
700 v bežnom vyhotovení (rok 2006)