Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

V roku 1972 prijala Generálna konferencia UNESCO Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva s ambíciou chrániť mimoriadne hodnoty, dôležité pre celé ľudstvo. Na jeho základe sa do Zoznamu svetového dedičstva zapisujú najvýznamnejšie lokality a objekty sveta. V súčasnosti je v ňom zahrnutých päť slovenských lokalít, medzi nimi aj Vlkolínec, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry.

Osada leží na severe Slovenska na svahoch Veľkej Fatry a je časťou Ružomberka. Tvorí pozoruhodne zachovaný sídelný komplex s drevenou zrubovou architektúrou, typickou pre horské a podhorské oblasti, pričom z hľadiska jeho homogénnosti nie je vo svete známy iný podobný celok. Nachádza sa tu 45 autentických usadlostí s množstvom archaických konštrukčných prvkov. Medzi zástavbou domov sa osobitne vyníma zvonica z roku 1770 a studňa z roku 1860.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je dominantným motívom typický zrubový obytný dom so šindľovou strechou, v spodnej časti doplnený zobrazením priečneho rezu dreva s letokruhmi - symbolu základného stavebného materiálu sídla. V pravej hornej časti je umiestnený štátny znak, pod ním rok razby 2002 a pri spodnom okraji mince je názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je stvárnená zrubová zvonica, jedna zo stavieb tvoriacich charakteristickú scenériu Vlkolínca. Jej pozadie v hornej časti vytvára priečny rez dreva s letokruhmi a nápis SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO. Pri zvonici vpravo je nápis VLKOLÍNEC, pod ním nominálna hodnota mince 200 Sk, vľavo sú štylizované značky autora výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho a značka Mincovne Kremnica.

Údaje o minci

Autor: Pavel Károly
Materiál: Ag 750, Cu 250
Hmotnosť: 20 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis do hĺbky: "WORLD HERITAGE – PATRIMOINE MONDIAL"
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 14 300 ks
z toho v proof vyhotovení: 2 800 ks
Demonetizované: 900 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

Výsledky súťaže