50 halierov

    vzor 1993   vzor 1996
Priemer (mm):   22,00   18,75
Hmotnosť (g):   1,20   2,80
Hrúbka (mm):   1,50   1,60
Hrana:   hladká   hladká/vrúbk.
Materiál:   AlMg2   Cu galv.Fe
Farba:   biela   červ.
Magnetizmus:   nie   áno
 
vzor 1993
rubová strana   lícna strana
vzor 1996
rubová strana   lícna strana
Rubová strana: Renesančná polygonálna veža s cimburím, ktorá je časťou hradu Devín. Postavená je na hradnom brale nad sútokom riek Dunaja a Moravy.   Lícna strana: Štátny znak Slovenskej republiky, názov štátu a rok razby.