Priesvitka (vodoznak)

Priesvitka (vodoznak) - je špeciálnou technikou vytvorený obraz portrétu z bankovky, ktorý je viditeľný pri pohľade na nepotlačenú časť kupónu proti svetlu. Na slovenských bankovkách je použitý lokálny stupňovitý vodoznak - rozdielnou hrúbkou papiera sú vytvorené odstupňované tmavšie a svetlejšie plochy.

           vzor 1995
vyobrazenie ochranného prvku

Vysokosvetlý vodoznak - okrem lokálneho stupňovitého vodoznaku je v pravej spodnej časti kupónu umiestnený ďalší vysokosvetlý vodoznak, ktorý je na 200 Sk bankovke vzoru 1999 v tvare štylizovanej lipovej ratolesti s troma lístkami, na 1000 Sk bankovke vzoru 1999 v tvare štylizovanej ruže, na bankovke 5000 Sk vzoru 1999 v tvare štylizovaného dubového listu s dvoma žaluďmi, a na 500 Sk bankovke v tvare štylizovaného orlieho pera.

vzor 1999
vyobrazenie ochranného prvku


umiestnenie ochranného prvku
 

Ochranné prvky bankoviek