Kinegram

KINEGRAM® - je špeciálna, razená, striebristolesklá metalizovaná fólia, ktorá má tvar polmesiaca. Obraz kinegramu je vytvorený jemnými linkami rôznej hĺbky a tvaru. Pri zmene uhla dopadajúceho svetla sa obraz kinegramu postupne mení a vytvára efekt pohybujúceho sa obrazu. Otáčaním okolo zvislej osi zľava doprava sa v jeho pravom dolnom rohu objaví malé písmeno "k", ktoré postupne smerom do stredu kinegramu narastá a uprostred neho vytvorí s písmenom "S" skratku názvu menovej jednotky Slovenskej republiky "Sk". Pri ďalšom otáčaní sa písmeno "S" zmení na polmesiac, ktorý postupne vytvorí na tmavom pozadí jasne svietiaci plný kotúč mesiaca v splne. Pri otáčaní kinegramu okolo vodorovnej osi sa v jeho ľavej časti objavuje zdola nahor číslica "5000", ktorá je oproti pozadiu kontrastná a mení sa zo svetlej v tmavom poli na tmavú vo svetlom poli a naopak. Na pozadí kinegramu je šesť postupne sa zväčšujúcich kruhov s opakujúcimi sa mikrotextami a textami.

KINEGRAMKINEGRAM

Ochranné prvky bankoviek