Falzifikáty

V zmysle Nariadenia rady (ES) č. 1338/2001 založila Národná banka Slovenska na odbore riadenia peňažnej hotovosti Národné centrum falzifikátov (NCC). Jeho úlohou je skúmať, overovať a uschovávať falzifikáty eurových bankoviek a mincí a ostatných cudzích mien zadržaných na území Slovenskej republiky. Pri uskutočňovaní analýz zadržaných falzifikátov NCC úzko spolupracuje s Európskou centrálnou bankou, ako aj s NCC ostatných centrálnych bánk Eurozóny. V boji proti falšovaniu NCC aktívne napomáha Policajnému zboru Slovenskej republiky, Europolu, ktorý plní funkciu ústredného orgánu koordinujúceho ochranu eura, Interpolu a Európskej komisii.

Euro je silná a stabilná mena, ktorá priťahuje aj pozornosť falšovateľov peňazí. Aj keď eurové bankovky a mince patria vďaka aplikovaným ochranným prvkom medzi najlepšie chránené meny na svete, môžu sa v peňažnom obehu vyskytnúť aj falzifikáty.

Eurové bankovky a mince obsahujú ochranné prvky, vďaka ktorým sa dajú zákonne vydané platidlá rozpoznať od falošných aj bez použitia špeciálnych prístrojov. Pre jednoduché overenie pravosti bankovky môžete použiť skúšku hmatom, pohľadom a naklonením. Nezabudnite však, že vždy je potrebné overiť viacero ochranných prvkov!
http://www.ecb.int/euro/banknotes/security/html/index.sk.html

Ak zistíte, že bankovka alebo minca je podozrivá alebo falšovaná ihneď kontaktujte políciu, pretože falšovanie peňazí, distribúcia a vedomá platba s falošnými peniazmi je závažným trestným činom (§ 270 - 272 Trestného zákona).
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18749&FileName=05-z300&Rocnik=2005