Zberateľské euromince

Každá členská krajina eurozóny môže vydávať zberateľské euromince, ktoré sú zákonným platidlom len na území členského štátu eurozóny, ktorý ich vydal. 

Zberateľské euromince, ktoré vydalo Slovensko, sú zobrazené v tabuľke. 

Národná banka Slovenska zabezpečuje predaj zberateľských euromincí len prostredníctvom zmluvných partnerov a stálych odberateľov.

Nehmotné kultúrne dedičstvo SR – fujara, hudobný nástroj a jeho hudba

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur - Nehmotné kultúrne dedičstvo SR  – fujara, hudobný nástroj a jeho hudba

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: Mgr. art. Peter Valach

Emisia: 18. 10. 2021

Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý

Zberateľská minca
v hodnote 5 €

Autor: MgA. Josef Oplištil

Emisia: 14. 9. 2021

Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná

Zberateľská minca
v hodnote 5 €

Autor: Karol Ličko

Emisia: 22. 7. 2021

50. výročie zdolania prvej osemtisícovej hory (Nanga Parbat) slovenskými horolezcami

50. výročie zdolania prvej osemtisícovej hory (Nanga Parbat) slovenskými horolezcami

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mária Poldaufová

Emisia: 8. 7. 2021

100. výročie objavenia Demänovskej jaskyne slobody

100. výročie objavenia Demänovskej jaskyne slobody

Zberateľská minca
v hodnote 20 €

Autor: Mária Poldaufová

Emisia: 15. 6. 2021

100. výročie uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici

100. výročie uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Štefan Novotný

Emisia: 21. 4. 2021

100. výročie vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov

100. výročie vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů

Emisia: 12. 3. 2021

200. výročie narodenia Janka Matúšku

200. výročie narodenia Janka Matúšku

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mgr. art. Peter Valach

Emisia: 19. 1. 2021

Nitrianske knieža Svätopluk II.

Nitrianske knieža Svätopluk II.

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: Mgr. art. Roman Lugár

Emisia: 26. 11. 2020

150. výročie narodenia Štefana Baniča

150. výročie narodenia Štefana Baniča

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mgr. art. Peter Valach

Emisia:  13. 10. 2020

Chránená krajinná oblasť Poľana

Chránená krajinná oblasť Poľana

Zberateľská minca
v hodnote 20 €

Autor: Mária Poldaufová

Emisia:  17. 09. 2020

300. výročie narodenia Maximiliána Hella

300. výročie narodenia Maximiliána Hella

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Karol Ličko

Emisia:  27. 05. 2020

200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča

200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Karol Ličko

Emisia:  30. 03. 2020

100. výročie založenia Slovenského národného divadla

100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mgr. art. Peter Valach

Emisia:  28. 02. 2020

Veľkomoravské knieža Mojmír I.

Veľkomoravské knieža Mojmír I.

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: MgA. Miroslav Schovanec, DiS.

Emisia:  18. 11. 2019

200. výročie vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa

200. výročie vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mgr. art. Peter Valach

Emisia:  5. 11. 2019

150. výročie narodenia Michala Bosáka

150. výročie narodenia Michala Bosáka

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mgr. art. Roman Lugár

Emisia:  10. 10. 2019

100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave

100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

Emisia:  27. 6. 2019

100. výročie úmrtia Milana Rastislava Stefánika

100. výročie úmrtia Milana Rastislava Stefánika

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: averz: Mária Poldaufová
reverz: akad. soch. Ivan Řehák

Emisia:  25. 4. 2019

10. výročie zavedenia eura v Slovenskej republike

10. výročie zavedenia eura v Slovenskej republike

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: akad. soch. Zbyněk Fojtů

Emisia:  8. 1. 2019

Bratislavské korunovácie - 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

Bratislavské korunovácie - 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: Karol Ličko

Emisia:  19. 11. 2018

Vznik Československej republiky - 100. výročie

Vznik Československej republiky - 100. výročie

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: akad. soch. Zbyněk Fojtů

Emisia:  23. 10. 2018

Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

Emisia:  9. 8. 2018

Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia

Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Karol Ličko

Emisia:  10. 7. 2018

Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie

Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: akad. soch. Zbyněk Fojtů

Emisia:  22. 5. 2018

Adam František Kollár – 300. výročie narodenia

Adam František Kollár – 300. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: akad. soch. Zbyněk Fojtů

Emisia:  13. 3. 2018

Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1 150. výročie

Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1 150. výročie

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mgr. art. Roman Lugár

Emisia:  28. 2. 2018

Slovenská republika – 25. výročie vzniku

Slovenská republika – 25. výročie vzniku

Zberateľská minca
v hodnote 25 €

Autor: Pavel Károly

Emisia:  3. 1. 2018

Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: Mgr. art. Roman Lugár

Emisia:  15. 11. 2017

Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia

Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Asamat Baltaev, DiS.

Emisia:  20. 9. 2017

Pamiatková rezervácia Levoča

Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba

Zberateľská minca
v hodnote 20 €

Autor: Pavel Károly

Emisia:  15. 5. 2017

Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Branislav Ronai

Emisia:  13. 2. 2017

Ján Jessenius – 450. výročie narodenia

Ján Jessenius – 450. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mária Poldaufová

Emisia:  15. 11. 2016

Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia

Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mgr. art. Peter Valach

Emisia:  21. 10. 2016

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: akad. mal. Vladimír Pavlica

Emisia:  14. 6. 2016

Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie

Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: akad. mal. Vladimír Pavlica

Emisia:  17. 5. 2016

Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

Zberateľská minca
v hodnote 20 €

Autor: akad. soch. Michal Gavula

Emisia:  30. 3. 2016

Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia

Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Asamat Baltaev, DiS

Emisia:  19. 1. 2016

Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy

Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: Mária Poldaufová

Emisia:  3. 12. 2015

Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia

Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Štefan Novotný

Emisia:  23. 10. 2015

Svetové prírodné dedičstvo Karpatské bukové pralesy

Svetové prírodné dedičstvo Karpatské bukové pralesy

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Karol Ličko

Emisia:  23. 3. 2015

Veľkomoravské knieža Rastislav

Veľkomoravské knieža Rastislav

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: Mgr. art. Roman Lugár

Emisia:  3. 11. 2014

Chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov

Chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov

Zberateľská minca
v hodnote 20 €

Autor: Mária Poldaufová

Emisia: 18. 6. 2014

Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia

Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: akad. soch. Ivan Řehák

Emisia: 20. 1. 2014

Korunovácia Maximiliána v Bratislave - 450. výročie

Korunovácia Maximiliána v Bratislave - 450. výročie

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: Karol Ličko

Emisia: 18. 11. 2013

Matica slovenská – 150. výročie založenia

Matica slovenská – 150. výročie založenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Karol Ličko

Emisia: 2. 8. 2013

Jozef Karol Hell – 300. výročie narodenia

Jozef Karol Hell – 300. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mgr. art. Roman Lugár

Emisia: 24. 5. 2013

Pamiatková rezervácia Košice

Pamiatková rezervácia Košice

Zberateľská minca
v hodnote 20 €

Autor: Karol Ličko

Emisia: 25. 2. 2013

Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku

Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autori: Averz: PhDr. Kliment Mitura, Reverz: Mgr. art. Roman Lugár

Emisia: 11. 1. 2013

300. výročie korunovácie Karola III. v Bratislave

300. výročie korunovácie Karola III. v Bratislave

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: Karol Ličko

Emisia: 10. 12. 2012

Anton Bernolák – 250. výročie narodenia

Anton Bernolák – 250. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Pavel Károly

Emisia: 18. 9. 2012

Chatam Sofer – 250. výročie narodenia

Chatam Sofer – 250. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Pavel Károly

Emisia: 18. 6. 2012

Majster Pavol z Levoče

Majster Pavol z Levoče

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mária Poldaufová

Emisia: 24. 5. 2012

Pamiatková rezervácia Trenčín

Pamiatková rezervácia Trenčín

Zberateľská minca
v hodnote 20 €

Autori: Averz: Karol Ličko, Reverz: Miroslav Rónai

Emisia: 19. 3. 2012

Knieža Pribina – 1150. výročie úmrtia

Knieža Pribina – 1150. výročie úmrtia

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: akad. soch. Ivan Řehák

Emisia: 7. 12. 2011

Pamiatková rezervácia Trnava

Pamiatková rezervácia Trnava

Zberateľská minca
v hodnote 20 €

Autor: Mgr. art. Roman Lugár

Emisia: 27. 9. 2011

Ján Cikker – 100. výročie narodenia

Ján Cikker – 100. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: PhDr. Kliment Mitura

Emisia: 20. 7. 2011

Memorandum národa slovenského – 150. výročie prijatia

Memorandum národa slovenského – 150. výročie prijatia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autori: Averz: Mgr. art. Andrea Rolková, Pavel Károly, Reverz: Mária Poldaufová

Emisia: 17. 5. 2011

Zoborské listiny – 900. výročie

Zoborské listiny – 900. výročie

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mgr. art. Peter Valach

Emisia: 16. 3. 2011

Svetové kultúrne dedičstvo – drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Svetové kultúrne dedičstvo – drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Zberateľská minca
v hodnote 100 €

Autor: PhDr. Kliment Mitura

Emisia: 1. 12. 2010

Ochrana prírody a krajiny - Národný park Poloniny

Ochrana prírody a krajiny - Národný park Poloniny

Zberateľská minca
v hodnote 20 €

Autor: Karol Ličko

Emisia: 29. 9. 2010

Martin Kukučín - 150. výročie narodenia

Martin Kukučín - 150. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autori: Averz: Miroslav Rónai, Reverez: Mgr. art. Peter Valach

Emisia: 3. 5. 2010

Svetové kultúrne dedičstvo – drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Svetové kultúrne dedičstvo – drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský

Emisia: 15. 3. 2010

Ochrana prírody a krajiny - Národný park Veľká Fatra

Ochrana prírody a krajiny - Národný park Veľká Fatra

Zberateľská minca
v hodnote 20 €

Autor: Mgr. art. Roman Lugár

Emisia: 16. 6. 2009

Aurel Stodola - 150. výročie narodenia

Aurel Stodola - 150. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 10 €

Autor: Miroslav Ronai

Emisia: 27. 4. 2009