5c

 

Slovenské strany eurových mincí

5 centov

5 centov

Kriváň
Tatranský štít Kriváň je spätý s významnými udalosťami slovenského národa. Ako cieľ národných vychádzok štúrovcov zohral významnú úlohu v boji za národné uvedomenie. V jeho oblasti prebiehali boje za slobodu počas Slovenského národného povstania. Stal sa preto symbolom ochrany svojbytnosti slovenského národa a jeho historického územia.

Autor výtvarného návrhu:
Drahomír Zobek, medailér, Kremnica
(autor všetkých súčasných obehových korunových mincí)