1e

 

Slovenské strany eurových mincí

1 euro

1 euro

Dvojkríž na trojvrší
Dvojkríž na trojvrší je erbovým znamením štátneho znaku, jedného zo štátnych symbolov Slovenskej republiky. Dvojkríž je rozvrhnutý do kruhovej plochy. Jej pozadie tvorí reliéf štylizovaných skál, ktoré sú vyjadrením stálosti a pevnosti štátu.

Autor výtvarného návrhu:
akad. sochár Ivan Řehák, katedra architektúry, Stavebná fakulta STU Bratislava