Počet slovenských obehových euromincí

Počet slovenských obehových a pamätných euromincí s letopočtom razby 2009 až 2019

v mil. ks

Nominálna hodnota 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019
(plán)
Celkom
1 eurocent 90,828 30,070 20,455 10,545 26,058 26,275 23,111 28,899 20,538 20,606 32,015 329,400
2 eurocenty 80,905 50,070 15,055 0,045 0,028 5,025 12,564 17,026 13,668 12,130 14,015 220,531
5 eurocentov 84,957 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 6,138 8,026 4,015 103,410
10 eurocentov 74,800 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 1,515 76,633
20 eurocentov 66,602 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 0,015 66,935
50 eurocentov 59,400 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 0,015 59,733
1 euro 46,860 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 0,015 47,193
2 eurá 39,250 0,070 6,055 1,045 1,028 1,025 9,350 3,026 3,118 1,026 1,015 66,008
Celkom 543,602 80,560 41,840 11,860 27,254 32,450 45,150 49,081 43,534 41,892 52,620 969,843

Poznámky:
1) V údajoch o počte vyrazených mincí v nominálnej hodnote 2 eurá sú zahrnuté aj pamätné dvojeurové mince.
2) Súčasťou údajov o razbe euromincí sú aj euromince určené do ročníkových súborov mincí.