Počet slovenských obehových euromincí

v mil. ks

Nominálna hodnota 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022
(plán)
Celkom
1 eurocent 90,828 30,070 20,455 10,545 26,058 26,275 23,111 28,899 20,538 20,606 32,020 57,702 14,669 0,015 401,791
2 eurocenty 80,905 50,070 15,055 0,045 0,028 5,025 12,564 17,026 13,668 12,130 14,470 25,122 7,335 0,015 253,458
5 eurocentov 84,957 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 6,138 8,026 4,045 16,510 6,319 10,015 136,284
10 eurocentov 74,800 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 3,020 12,137 4,019 2,015 96,309
20 eurocentov 66,602 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 0,020 0,028 0,019 0,015 67,002
50 eurocentov 59,400 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 0,020 0,028 0,019 0,015 59,800
1 euro 46,860 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 0,020 0,028 1,444 0,015 48,685
2 eurá 39,250 0,070 6,055 1,045 1,028 1,025 9,350 3,026 3,118 1,026 1,022 4,134 1,019 5,015 76,183
Celkom 543,602 80,560 41,840 11,860 27,254 32,450 45,150 49,081 43,534 41,892 54,637 115,689 34,843 17,120 1 139,512

Poznámky:
1) V údajoch o počte vyrazených mincí v nominálnej hodnote 2 eurá sú zahrnuté aj pamätné dvojeurové mince.
2) Súčasťou údajov o razbe euromincí sú aj euromince určené do ročníkových súborov mincí.