Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2025

Por. č.

Pamätná/zberateľská eurominca - námet

Predpokladaný
termín emisie

1

Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá

Prvý medzinárodný športový turnaj na území SR - Majstrovstvá Európy v hokeji - 100. výročie

január

2025

2

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Prvý medzinárodný športový turnaj na území SR - Majstrovstvá Európy v hokeji - 100. výročie

január

2025

3

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Benediktínske opátstvo v Hronskom Beňadiku – 950. výročie založenia

marec

2025

4

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – orol kráľovský

máj

2025

5

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Pamiatková rezervácia Kežmarok

jún

2025

6

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy

september

2025

7

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – hlavátka podunajská

september

2025

8

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur

Zavedenie zlatej mince - dukátu v Uhorsku - 700. výročie

november

2025

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote
5 eur k významným úspechom slovenských športovcov na medzinárodnej úrovni.

Zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku" budú razené z mosadze MS63 s priemerom 34 mm a hmotnosťou 19,1 g.