Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2024

Por. č.

Pamätná/zberateľská eurominca - námet

Predpokladaný
termín emisie

1

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Ján Chryzostom Korec - 100. výročie narodenia

január

2024

2

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Jozef Króner - 100. výročie narodenia

marec

2024

3

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Podanie Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau Alfrédom Wetzlerom a Rudolfom Vrbom - 80. výročie

apríl

2024

4

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Jozef Dekrét - Matejovie - 250. výročie narodenia

máj

2024

5

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Fráter Cyprián z Červeného Kláštora - 300. výročie narodenia

jún

2024

6

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – zubor hrivnatý

júl

2024

7

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

SNP - 80. výročie

august

2024

8

Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá

Medzinárodný maratónsky beh v Košiciach - 100. výročie založenia

september

2024

9

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – hlucháň hôrny

október

2024

10

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Janko Jesenský - 150. výročie narodenia

november

2024

11

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur

Nehmotné kultúrne dedičstvo SR - MODROTLAČ

december

2024

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote
5 eur k významným úspechom slovenských športovcov na medzinárodnej úrovni.

Zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku" budú razené z mosadze MS63 s priemerom 34 mm a hmotnosťou 19,1 g.