Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2023

Por. č.

Pamätná/zberateľská eurominca - námet

Predpokladaný
termín emisie

1

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Krista Bendová - 100. výročie narodenia

január

2023

2

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Viktor Kubal - 100. výročie narodenia

marec

2023

3

Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá

Prvá transfúzia krvi na Slovensku - 100. výročie

marec

2023

4

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Prvá parná lokomotíva medzi Bratislavou a Trnavou – 150. výročie

apríl

2023

5

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Začiatok pravidelného vysielania československého rozhlasu – 100. výročie

máj

2023

6

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedý

jún

2023

7

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Chránená krajinná oblasť Vihorlat

september

2023

8

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny

september

2023

9

Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá

Začiatok pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase
Viedeň - Bratislava - 200. výročie

október

2023

10

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur

Vznik Samovej ríše - 1400. výročie

november

2023

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote
5 eur k významným úspechom slovenských športovcov na medzinárodnej úrovni.

Zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku" budú razené z mosadze MS63 s priemerom 34 mm a hmotnosťou 19,1 g.