Emisný plán pamätných a zberateľských mincí na rok 2020

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia

február 2020
2

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia

marec 2020
3

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Maximilián Hell – 300. výročie narodenia

máj 2020
4

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur

Chránená krajinná oblasť Poľana

september 2020
5

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Štefan Banič – 150. výročie narodenia

október 2020
6

Pamätná dvojeurová minca
Vstup Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) - 20.výročie

november 2020
7

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur

Nitrianske knieža Svätopluk II.

november 2020