Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2020

Por. č. Pamätná/zberateľská eurominca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Strieborná zberateľská euominca v nominálnej hodnote 10 eur

Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia

emitovaná

28. februára 2020

2

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia

emitovaná

30. marca 2020

3

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Maximilián Hell – 300. výročie narodenia

emitovaná

27. mája 2020

4

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Chránená krajinná oblasť Poľana

emitovaná

17. septembra 2020

5

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Štefan Banič – 150. výročie narodenia

emitovaná

13. októbra 2020

6

Pamätná dvojeurová minca
Vstup Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) - 20.výročie

emitovaná

11. novembra 2020

7

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur

Nitrianske knieža Svätopluk II.

emitovaná

26. novembra 2020