Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2016

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia

emitovaná
19. januára 2016
2

Strieborná zberateľská eurominca v  nominálnej hodnote 20 eur

Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

emitovaná
30. marca 2016
3

Pamätná dvojeurová minca

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

emitovaná
7. marca 2016
4

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur

Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie

emitovaná
17. mája 2016
5

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

emitovaná
14. júna 2016
6

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia

emitovaná

21. októbra 2016

7

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Ján Jessenius – 450. výročia narodenia

emitovaná

15. novembra 2016