Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2014

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Dátum emisie
1 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Jozef Murgaš - 150. výročie narodenia
 emitovaná
20. januára 2014
2 Pamätná dvojeurová minca
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie  - 10. výročie
emitovaná
1. apríla 2014
3 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
Chránený areál Dubnícke bane - nálezisko opálov
emitovaná
18. júna 2014
4 Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
Veľkomoravský panovník Rastislav
emitovaná
3. novembra 2014