Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2013

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Dátum emisie
1 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Národná banka Slovenska - 20. výročie vzniku
emitovaná
11. januára 2013
2 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
Pamiatková rezervácia Košice,
Košice - Európske hlavné mesto kultúry
emitovaná
25. februára 2013
3 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Jozef Karol Hell - 300. výročie narodenia
emitovaná
24. mája 2013
4 Pamätná dvojeurová minca
Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie
emitovaná
5. júla 2013
5 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Matica slovenská - 150. výročie založenia
emitovaná
2. augusta 2013
6 Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
Bratislavské korunovácie - 450. výročie korunovácie Maximiliána

emitovaná

18. november 2013