Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2012

Por. č. Zberateľská minca - námet Dátum emisie

1

Pamätná dvojeurová minca
Hotovostná eurová mena - 10. výročie zavedenia

emitovaná
2. januára 2012

2 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
Pamiatková rezervácia Trenčín
emitovaná
19. marca 2012

3

Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Majster Pavol z Levoče

emitovaná
24. mája 2012

4 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Chatam Sofer - 250. výročie narodenia
emitovaná
18. júna 2012
5 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Anton Bernolák - 250. výročie narodenia
emitovaná
18. septembra 2012
6 Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
Bratislavské korunovácie - 300. výročie korunovácie Karola III.
emitovaná
10. decembra 2012