Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2011

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Dátum emisie
1 Pamätná dvojeurová minca
Vyšehradská skupina - 20. výročie vzniku
emitovaná
10. januára 2011
2 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín
emitovaná
16. marca 2011
3 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia
emitovaná
17. máj 2011
4 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Ján Cikker - 100. výročie narodenia
emitovaná
20. júla 2011
5 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
Pamiatková rezervácia Trnava
emitovaná
27. septembra 2011
6 Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
Nitrianske knieža Pribina - 1150. výročia úmrtia
emitovaná
7. decembra 2011