Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2009

Por.
č.
Pamätná/zberateľská minca - námet Dátum emisie
1 Pamätná dvojeurová minca
Hospodárska a menová únia – 10. výročie
emitovaná
7. januára 2009
2 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Aurel Stodola – 150. výročie narodenia
emitovaná
27. apríla 2009
3 Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra
emitovaná
16. júna 2009
4 Pamätná dvojeurová minca
17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu - 20. výročie
emitovaná
10. novembra 2009