Emisný plán

Emisný plán pamätných a zberateľských mincí na roky 2009 - 2020

Rok 2019

Por. č. Pamätná zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Zavedenie eura v Slovenskej republike - 10. výročie

emitovaná

8. januára 2019

2

Pamätná dvojeurová minca

Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

apríl 2019
3

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

apríl 2019
4

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku

jún 2019
5

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Michal Bosák – 150. výročie narodenia

október 2019
6

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie

november 2019
7

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur

Veľkomoravské knieža Mojmír I.

november 2019

 

Oznámenie o vyradení striebornej zberateľskej mince z emisného plánu NBS (100. výročie podpísania Clevelandskej dohody)