Emisný plán

Emisný plán pamätných a zberateľských mincí na roky 2009 - 2020

Rok 2018

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Pamätná dvojeurová minca
Vznik Slovenskej republiky - 25. výročie

emitovaná
3. januára 2018
2

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 25 eur
Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie

emitovaná
3. januára 2018
3

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie

február 2018

4

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Adam František Kollár – 300. výročie narodenia

marec 2018
5

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie

máj 2018
6

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia

júl 2018
7

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

august 2018
8

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Vznik Československej republiky – 100. výročie

september 2018
9

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur

Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

november 2018

Oznámenie o vyradení striebornej zberateľskej mince z emisného plánu NBS (100. výročie podpísania Clevelandskej dohody)