Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí

2021

Por. č.

Pamätná/zberateľská eurominca - námet

Predpokladaný
termín emisie

1

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Janko Matúška - 200. výročie narodenia

emitovaná

19. januára 2021

2

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Vznik Speváckeho zboru slovenských učiteľov - 100. výročie

emitovaná

12. marca 2021

3

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Uvedenie do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici
- 100. výročie

emitovaná

21. apríla 2021

4

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Objavenie Demänovskej jaskyne slobody - 100. výročie

jún

2021

5

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Zdolanie prvej osemtisícovej hory (Nanga Parbat) slovenskými horolezcami - 50. výročie

júl

2021

6

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur

Nehmotné kultúrne dedičstvo SR - FUJARA, hudobný nástroj a jeho hudba

október

2021

7

Pamätná dvojeurová minca

Alexander Dubček - 100. výročie narodenia

november

2021

8

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Alexander Dubček - 100. výročie narodenia

november

2021

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur k významným úspechom slovenských športovcov na medzinárodnej úrovni.

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku". V rámci tohto tematického cyklu vydá Národná banka Slovenska v roku 2021 zberateľské euromince s dvomi motívmi - včela medonosná a vlk dravý. Zberateľské euromince budú razené z mosadze MS63 s priemerom 34 mm a hmotnosťou 19,1 g.

Emisné plány na nasledujúce roky:

Emisné plány - archív:

Archív 2009 - 2020