Pripravovaná nová emisia

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná

Termín emisie: 22. júla 2021

Náklad: v bežnom vyhotovení: 45 000 euromincí (s možnosťou dorazby)

Autor výtvarného návrhu: Karol Ličko

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná