Pripravovaná nová emisia

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur
Univerzita Komenského – 100. výročie vzniku

Termín emisie: 27. jún 2019

Náklad: v bežnom vyhotovení: 3 100 mincí
              v proof vyhotovení: 7 300 mincí

Autor výtvarného návrhu: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur - Univerzita Komenského – 100. výročie vzniku

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur - Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia