Pripravovaná nová emisia

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur
Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

Termín emisie: 25. apríl 2019

Náklad: v bežnom vyhotovení: 3 650 mincí
              v proof vyhotovení: 10 000 mincí

Autor výtvarného návrhu: averz: Mária Poldaufová
                                              reverz: akad. soch. Ivan Řehák

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur - Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur - Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

 

Pamätná minca v nominálnej hodnote 2 eurá
Milan Rastislav Štefánik - 100. výročie úmrtia

Plánovaný termín emisie: 25. apríl 2019
Náklad: 1 milión mincí
Autor výtvarného návrhu národnej strany: Mgr. art. Peter Valach

Pamätná minca v nominálnej hodnote 2 eurá - Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia