Pripravovaná nová emisia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Uvedenie do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici – 100. výročie

Termín emisie: 21. apríla 2021

Náklad: v bežnom vyhotovení: 2 600 euromincí
              v proof vyhotovení: 6 200 euromincí

Autor výtvarného návrhu: Štefan Novotný

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur - 
Uvedenie do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici – 100. výročie

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur - 
Uvedenie do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici – 100. výročie