Pripravovaná nová emisia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
s tematikou chránená krajinná oblasť Poľana

Termín emisie: 17. septembra 2020

Náklad: v bežnom vyhotovení: 3 000 euromincí
              v proof vyhotovení: 6 750 euromincí

Autor výtvarného návrhu: Mária Poldaufová

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránená krajinná oblasť Poľana

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránená krajinná oblasť Poľana