Pripravovaná nová emisia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia

Termín emisie: 28. február 2020

Náklad: v bežnom vyhotovení: 3 100 euromincí
              v proof vyhotovení: 8 200 euromincí

Autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Peter Valach

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur - Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur - Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia