Pripravovaná nová emisia

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Nehmotné kultúrne dedičstvo SR – FUJARA, hudobný nástroj a jeho hudba

Termín emisie: 18. októbra 2021

Náklad: 3 900 euromincí v proof vyhotovení

Autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Peter Valach

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur
s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur
s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý