Druhá séria

ECB a národné centrálne banky Eurosystému zodpovedajú za dôveryhodnosť eurových bankoviek. Vyvinuli preto druhú sériu eurových bankoviek so zdokonalenými ochrannými prvkami, vďaka ktorým budú bankovky ešte bezpečnejšie a pomôžu tak zachovať dôveru verejnosti v euro.

Aj naďalej si bankovky zachovajú štýl epoch a slohov prvej série a budú mať rovnaké dominantné farby, ale vzhľadom na zdokonalenie ochranných prvkov došlo k miernym úpravám. Bankovky série Európa majú tri nové prvky: vodoznak s portrétom, hologram s portrétom a smaragdové číslo. Nové bankovky sa budú dať ľahko rozpoznať od bankoviek prvej série, ktoré naďalej ostávajú v platnosti. Nové bankovky 100 € a 200 € sú vybavené rovnakými ochrannými prvkami ako bankovky ostatných nominálnych hodnôt série Európa, ale aj novými a modernizovanými prvkami, ktoré sťažia falšovanie, ale i naďalej umožnia jednoduché overovanie pravosti (satelitný hologram a smaragdové číslo so znakom € vo vnútri čísla)

Séria Európa bude mať rovnaké nominálne hodnoty ako predchádzajúca séria, t. j. 5 €10 €20 €, 50 €, 100 €, 200 €, ktoré budú do obehu zavádzané vo vzostupnom poradí. Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla v máji 2016 o trvalom ukončení výroby bankovky 500 € a jej vylúčení zo série Európa. Od 27. januára 2019 Národná banka Slovenska prestala vydávať bankovky 500 € do obehu. Ostatné nominálne hodnoty od 5 € do 200 € zostávajú zachované. Uvedenie nových bankoviek 100 € a 200 € zo série Európa do obehu je plánované na 28. mája 2019.

Hoci mnohé zariadenia na overovanie pravosti bankoviek už nové bankovky dokážu rozpoznať, modifikácia všetkých zariadení v eurozóne ešte chvíľu potrvá. Ak vlastníte alebo používate zariadenie, ktoré nové bankovky nevie rozpoznať, obráťte sa čo najskôr na dodávateľa alebo výrobcu.
Zoznam otestovaných zariadení na overovanie pravosti bankoviek