Archív aktualít

17. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Oznam NBS o zatvorení pokladníc a podateľne Viac
17. 03. 2020 | Tlačová správa EIOPA
Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť v skupinách zainteresovaných strán EIOPA Viac
16. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Upozornenie - odpovede na podania finančných spotrebiteľov Viac
16. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Šesť kľúčových svetových centrálnych bánk zabezpečí dostatočnú dolárovú likviditu Viac
13. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z telekonferencie NBS so Slovenskou bankovou asociáciou Viac
13. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Odpoveď Národnej banky Slovenska a finančného sektora na pandémiu Viac
12. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike Viac
12. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
Bankový dohľad ECB poskytuje dočasnú kapitálovú a operačnú úľavu v reakcii na koronavírus Viac
11. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Upozornenie NBS na spoločnosť CRYPTON DIGITAL, SE a platformu WEXO Viac
11. 03. 2020 | Publikácie
Účtovná závierka a správa nezávislého auditora za rok 2019 Viac
11. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Správa o výsledku hospodárenia NBS za rok 2019 Viac
10. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Upozornenie NBS: CEE Real Estate Group, s.r.o. Viac
10. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Národná banka Slovenska funguje oddnes v upravenom režime Viac
04. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Národná banka Slovenska po prvýkrát na festivale príležitostí Profesia Days Viac
04. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
NBS odprezentuje odborné témy prokurátorom Viac
04. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB prijíma preventívne prevádzkové opatrenia v súvislosti s koronavírusom Viac
03. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS Viac
02. 03. 2020 | Štatistika
Čisté nové obchody – novinka Viac
28. 02. 2020 | Tlačová správa NBS
NBS začala predávať striebornú zberateľskú euromincu k 100. výročiu založenia SND Viac
28. 02. 2020 | Štatistika
Štatistické údaje - aktualizácia Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10