Archív aktualít

25. 05. 2020 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Maximilián Hell - 300. výročie narodenia“ Viac
20. 05. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB otvára verejnú konzultáciu o všeobecných zásadách ku klimatickým a environmentálnym rizikám Viac
15. 05. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS Viac
15. 05. 2020 | Tlačová správa NBS
Poradca guvernéra NBS František Bernadič získal významný post v Európskej komisii Viac
14. 05. 2020 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o začiatku predaja striebornej zberateľskej euromince Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia Viac
12. 05. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS Viac
11. 05. 2020 | Tlačová správa NBS
NBS otvára pokladnice pre verejnosť a podateľňu Viac
07. 05. 2020 | Publikácie
Výročná správa ECB za rok 2019 Viac
05. 05. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB berie na vedomie rozhodnutie Spolkového ústavného súdu Nemecka a zostáva verná svojmu mandátu Viac
05. 05. 2020 | Tlačová správa NBS
NBS podpísala memorandum s FEI STU Viac
05. 05. 2020 | Tlačová správa EIOPA
Príručka pre spotrebiteľov: Porozumejte svojmu poistnému krytiu počas pandémie coronavírusu/Covid-19 Viac
05. 05. 2020 | Informácia pre verejnosť
Ceny nehnuteľností na bývanie (1. štvrťrok 2020) Viac
04. 05. 2020 | Publikácie
Výročná správa za rok 2019 Viac
04. 05. 2020 | Informácia pre verejnosť
Vývoj úverov na bývanie v roku 2020 - marec Viac
30. 04. 2020 | Tlačová správa NBS
Stanovisko NBS k programovému vyhláseniu vlády Viac
30. 04. 2020 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike Viac
30. 04. 2020 | Štatistika
Štatistické údaje - aktualizácia Viac
30. 04. 2020 | Publikácie
Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – apríl 2020 Viac
29. 04. 2020 | Tlačová správa NBS
Aktualizácia výhľadov slovenskej ekonomiky Viac
29. 04. 2020 | Publikácie
Aktualizácia Strednodobej predikcie P1Q-2020 Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10