Archív aktualít

17. 04. 2020 | Publikácie
Analýza slovenského finančného sektora 2019 Viac
17. 04. 2020 | Informácia pre verejnosť
Možnosť výmeny hotovosti pre podnikateľov Viac
15. 04. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB podporuje makroprudenciálne opatrenia prijaté v reakcii na vypuknutie nákazy koronavírusom Viac
14. 04. 2020 | Tlačová správa NBS
Upozornenie na činnosť spoločnosti Grandefex Viac
09. 04. 2020 | Tlačová správa NBS
Odklad splátok úverov Viac
09. 04. 2020 | Tlačová správa ECB
Editoriál prezidentky ECB Christine Lagardovej Viac
09. 04. 2020 | Tlačová správa NBS
Zásobovanie hotovosťou na Veľkú noc Viac
09. 04. 2020 | Informácia pre verejnosť
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS za rok 2019 Viac
09. 04. 2020 | Informácia pre verejnosť
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom pre oblasť ochrany spotrebiteľa za rok 2019 Viac
07. 04. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady NBS Viac
07. 04. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB prijala balík dočasných opatrení na uvoľnenie podmienok pre kolaterál Viac
05. 04. 2020 | Tlačová správa NBS
Informácia NBS k zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti Viac
02. 04. 2020 | Tlačová správa EIOPA
EIOPA vyzýva poisťovne a zaisťovne, aby sa zdržali nepovinnej výplaty dividend a spätného nákupu akcií Viac
02. 04. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB predlžuje revíziu stratégie svojej menovej politiky do polovice roka 2021 Viac
31. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Stanovisko Bankovej rady NBS k prvým opatreniam vlády SR na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou Viac
31. 03. 2020 | Štatistika
Štatistické údaje - aktualizácia Viac
31. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Vývoj úverov na bývanie v roku 2020 - február Viac
27. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB žiada banky, aby nevyplácali dividendy aspoň do októbra 2020 Viac
27. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
NBS sa zapojí do projektu Hodina Zeme 2020 Viac
27. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Inovačný hub NBS je online Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10