Archív aktualít

27. 07. 2020 | Informácia pre verejnosť
Podcast NBS: NeBojte Sa čísel - Peter Holička Viac
24. 07. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB vyhlásila verejnú konzultáciu k zverejňovaniu termínovaných úrokových sadzieb na báze zloženého úročenia €STR Viac
22. 07. 2020 | Tlačová správa NBS
Počet zadržaných falošných bankoviek neklesol ani pre pandémiu COVID-u 19 Viac
21. 07. 2020 | Tlačová správa NBS
NBS predlžuje lehotu pre zapojenie sa do verejnej konzultácie k regulačnému sandboxu Viac
17. 07. 2020 | Tlačová správa NBS
Ľudia v Národnej banke Slovenska pomáhajú sociálne znevýhodneným skupinám (aktualizované o video) Viac
16. 07. 2020 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike Viac
15. 07. 2020 | Publikácie
Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – júl 2020 Viac
15. 07. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS Viac
02. 07. 2020 | Tlačová správa ESRB
Závery 38. riadneho zasadnutia Generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká zo dňa 25. júna 2020 (v angličtine) Viac
01. 07. 2020 | Informácia pre verejnosť
Analýza NBS o stave, fungovaní a budúcnosti druhého a tretieho piliera starobného dôchodkového sporenia (otázky a odpovede) Viac
01. 07. 2020 | Publikácie
Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019 Viac
30. 06. 2020 | Štatistika
Štatistické údaje - aktualizácia Viac
30. 06. 2020 | Informácia pre verejnosť
Vývoj úverov na bývanie v roku 2020 - máj Viac
25. 06. 2020 | Štatistika
Makroekonomické predikcie vybraných bánk – jún 2020 Viac
24. 06. 2020 | Tlačová správa NBS
Národná banka Slovenska podporuje mladé slovenské talenty Viac
24. 06. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS Viac
24. 06. 2020 | Publikácie
Mesačný bulletin NBS, jún 2020 Viac
24. 06. 2020 | Informácia pre verejnosť
Upozornenie na spoločnosť WORLD agency s.r.o, prevádzkovateľa webstránky www.worldagency.sk Viac
22. 06. 2020 | Tlačová správa NBS
Guvernér NBS k dohode vlády a SBA o bankovom odvode Viac
19. 06. 2020 | Tlačová správa NBS
NBS spúšťa verejnú konzultáciu k regulačnému sandboxu Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10