Archív aktualít

24. 09. 2019 | Publikácie
Správa o medzinárodnej ekonomike a Správa o ekonomike SR, september 2019 Viac
23. 09. 2019 | Štatistika
Štatistický Bulletin - 2Q 2019 Viac
17. 09. 2019 | Tlačová správa NBS
NBS je gestorom údajov pre MMF Viac
13. 09. 2019 | Informácia pre verejnosť
Overenie totožnosti klienta pri platbách kartou na internete Viac
12. 09. 2019 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike Viac
10. 09. 2019 | Tlačová správa NBS
Predseda Rady pre dohľad ECB Andrea Enria v NBS Viac
04. 09. 2019 | Informácia pre verejnosť
Rozhodnutie NBS o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám Viac
03. 09. 2019 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS Viac
30. 08. 2019 | Štatistika
Štatistické údaje - aktualizácia Viac
30. 08. 2019 | Tlačová správa NBS
Guvernér NBS rokoval s primátorkou Lučenca Viac
30. 08. 2019 | Informácia pre verejnosť
Vývoj úverov na bývanie v bankovom sektore SR v roku 2019 - júl Viac
29. 08. 2019 | Tlačová správa NBS
Guvernér NBS na celoštátnych oslavách SNP Viac
28. 08. 2019 | Informácia pre verejnosť
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 4. októbra 2019 Viac
27. 08. 2019 | Publikácie
Mesačný bulletin NBS, august 2019 Viac
27. 08. 2019 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS Viac
26. 08. 2019 | Tlačová správa NBS
Otvorenie výstavy Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP Viac
26. 08. 2019 | Štatistika
Makroekonomické predikcie vybraných bánk – august 2019 Viac
23. 08. 2019 | Informácia pre verejnosť
Komentár guvernéra NBS Petra Kažimíra: Prečo sa netreba báť rušenia drobných eurocentových mincí Viac
22. 08. 2019 | Tlačová správa ECB
ECB v nadväznosti na nové nariadenie EÚ upravila očakávania dohľadu v súvislosti s prudenciálnou tvorbou opravných položiek k novým problémovým úverom Viac
21. 08. 2019 | Tlačová správa NBS
NBS k úmrtiu profesora Petra Baláža Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10