Archív aktualít

20. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Budova NBS bude od dnešného večera mimoriadne nasvietená Viac
20. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Presun začiatku predaja SZM 10 eur (200. výročie narodenia A. Sládkoviča) Viac
20. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
Koordinované kroky centrálnych bánk na ďalšie zvýšenie likvidity v amerických dolároch Viac
20. 03. 2020 | Publikácie
Štatistický bulletin - 4Q 2019 Viac
19. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Guvernér NBS Peter Kažimír exkluzívne pre HN: Myslel som, že to najhoršie bolo pri eurovale, ale dnešná situácia je ako z filmu Viac
19. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB zavádza núdzový pandemický program nákupu v hodnote 750 mld. € Viac
19. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Zníženie limitu na vykazovanie predajov na krátko Viac
19. 03. 2020 | Publikácie
Výročná správa ECB o činnosti dohľadu za rok 2019 Viac
18. 03. 2020 | Tlačová správa EIOPA
Kroky na zmiernenie vplyvu Covid-19 na poisťovníctvo v EÚ (v angličtine) Viac
17. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Oznam NBS o zatvorení pokladníc a podateľne Viac
17. 03. 2020 | Tlačová správa EIOPA
Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť v skupinách zainteresovaných strán EIOPA Viac
16. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Upozornenie - odpovede na podania finančných spotrebiteľov Viac
16. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Šesť kľúčových svetových centrálnych bánk zabezpečí dostatočnú dolárovú likviditu Viac
13. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z telekonferencie NBS so Slovenskou bankovou asociáciou Viac
13. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Odpoveď Národnej banky Slovenska a finančného sektora na pandémiu Viac
12. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike Viac
12. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
Bankový dohľad ECB poskytuje dočasnú kapitálovú a operačnú úľavu v reakcii na koronavírus Viac
11. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Upozornenie NBS na spoločnosť CRYPTON DIGITAL, SE a platformu WEXO Viac
11. 03. 2020 | Publikácie
Účtovná závierka a správa nezávislého auditora za rok 2019 Viac
11. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Správa o výsledku hospodárenia NBS za rok 2019 Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10