Bimetalová štvorcová minca

16. december 2002

NBS vydala štvorcovú mincu zo zlata a paládia.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky vydala NBS pamätnú bimetalovú mincu v nominálnej hodnote 10 000  Sk. Prvá štvorcová minca je vyrazená zo zlata a paládia.

Na jej lícnej strane je uprostred mincového poľa na okrúhlej paládiovej platničke zobrazená hlava mladého dievčaťa, okolo ktorej je uvedený názov štátu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Motív je doplnený štátnym znakom, letopočtom „2003" a ornamentmi v tvare lipových lístkov umiestnených vo vrcholoch mince.

Na rube mince je zobrazená silueta Bratislavského hradu, okolo ktorej je nápis „10 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY". V pozadí je obrys mapy Slovenska, ktorý je v ľavej časti doplnený prezidentskou štandardou s lipovým lístkom a v pravej časti lipovou ratolesťou. Pri hornom vrchole mince je lipový lístok s letopočtami  „1993" a „2003", označujúcimi rok vzniku a pri spodnom vrchole 10. výročie Slovenskej republiky a nominálna hodnota 10 000 Sk.

Autorkou výtvarného návrhu mince je akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová.