Devalvácia kurzu Sk

10. júl 1993

Pokles devízových rezerv SR a devalvačné očakávania.

Významný pokles devízových rezerv SR a rastúce devalvačné očakávania viedli 10. júla k devalvácii kurzu Sk voči voľne vymeniteľným menám o 10 %.