Prípravy na vstup do EÚ

1998

V SR bola vypracovaná prvá verzia Národného programu pre prijatie acquis communautaire.

NBS participovala na príprave 4 kapitol:

  • Kapitola 3 - Slobodné poskytovanie služieb
  • Kapitola 4 - Voľný pohyb kapitálu
  • Kapitola 11 - Hospodárska a menová únia
  • Kapitola 12 - Štatistika