Cieľom je cenová stabilita

apríl 2001

Zameranie menovej politiky na vývoj inflácie sa zvýraznilo aj novelou zákona o NBS.

Hlavný cieľ NBS - udržiavanie stability meny – bol nahradený cieľom udržiavania cenovej stability.