V roku 2013 si Národná banka Slovenska pripomenula 20. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravila výber z najdôležitejších udalostí, ktoré ilustrujú činnosť centrálnej banky od roku 1993 a ktoré mali vplyv na vývoj finančného sektora v Slovenskej republike. Vo výbere udalostí sme sa rozhodli pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
Podrobnejšie informácie k vybraným udalostiam možno nájsť predovšetkým v oficiálnych publikáciách NBS a v časopise Biatec. K udalostiam do roku 2009 treba pozrieť aj podstránky Menová politika NBS (do roku 2009)Finančné trhy – archív.