MFI Interest Rates Statistics - New Business

MFI Interest Rates Statistics - New Business 2)

(percentages per annum ; rates on new business as average of the period; rates on outstanding amounts as end-of-period, unless otherwise indicated)

This table contains a selection of euro area and national MFI interest rates, chosen according to their importance at the euro area level. Some of the rates may reflect only small new business volumes or outstanding amounts in one or more of the participating countries. Besides, data subject to statistical confidentiality at the national level are also not given.
more

Euro area 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1.    New business
1.1.       Deposits
1.1.1.           From households
1.1.1.1.  Overnight 3)0.020.020.070.000.000.000.050.010.040.020.050.040.030.050.030.000.010.010.01-
1.1.1.2.  With agreed maturity up to 1 year0.170.660.120.260.100.100.570.010.120.560.240.020.640.090.491.050.060.140.54-
1.1.1.3.  With agreed maturity over 1 year and up to 2 years--------------------
1.1.1.4.  With agreed maturity over 2 years--------------------
1.1.1.5.  Redeemable at notice up to 3 months--------------------
1.1.2.           From non-financial corporations
1.1.2.1.  Overnight 3)0.000.000.01-0.03-0.07-0.080.010.00-0.050.080.070.050.03-0.020.03-0.110.000.000.01-
1.1.2.2.  With agreed maturity up to 1 year-0.200.01-0.36-0.130.05-0.360.17-0.250.120.060.15-0.120.86-0.220.70-0.350.040.000.00-
1.1.2.3.  With agreed maturity over 1 year and up to 2 years--------------------
1.1.2.4.  With agreed maturity over 2 years--------------------
1.2.       Loans
1.2.1.           To households
1.2.1.1.  Revolving loans and overdrafts 3)5.2510.083.515.564.057.3316.412.464.306.059.2910.493.631.505.994.575.727.7417.29-
1.2.1.2.  For consumption over 1 and up to 5 years initial rate fixation4.6910.064.123.37-4.1215.137.423.883.628.846.626.582.450.00-6.596.0014.34-
1.2.1.3.  For house purchase at floating rate and up to 1 year initial rate fixation1.391.151.052.022.121.772.311.580.741.352.433.191.341.372.721.710.821.722.35-
1.2.1.4.  For house purchase over 1 and up to 5 years initial rate fixation1.611.171.261.911.921.354.361.531.671.32-2.691.701.172.151.810.922.2310.52-
1.2.1.5.  For house purchase over 5 and up to 10 years initial rate fixation--------------------
1.2.1.6.  For house purchase over 10 years initial rate fixation--------------------
1.2.2.          To non-financial corporations
1.2.2.1.  Revolving loans and overdrafts 3)1.902.231.543.923.372.852.831.411.391.354.503.982.661.144.200.402.402.173.21-
1.2.2.2.  Other loans up to EUR 1 million at floating rate and up to 1 year initial rate fixation1.792.381.641.593.172.003.881.763.021.133.574.171.711.543.072.092.082.213.85-
1.2.2.3.  Other loans up to EUR 1 million over 1 and up to 5 years initial rate fixation2.063.230.991.52-2.426.172.432.411.834.545.211.621.590.002.522.392.868.89-
1.2.2.4.  Other loans up to EUR 1 million over 5 years initial rate fixation--------------------
1.2.2.5.  Other loans over EUR 1 million at floating rate and up to 1 year initial rate fixation1.241.851.281.343.221.222.371.291.521.232.422.590.961.252.960.941.852.023.81-
1.2.2.6.  Other loans over EUR 1 million over 1 and up to 5 years initial rate fixation1.441.841.480.58-1.42-1.591.071.080.00-0.901.740.002.65-1.008.94-
1.2.2.7.  Other loans over EUR 1 million over 5 years initial rate fixation--------------------

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.

ZFS – začiatočná fixácia sadzby

The list below indicates the sources of the data and the corresponding user support addresses. Please address any queries relating to euro area aggregates to the European Central Bank, and those relating to national data to the relevant national central bank.

User support:
Euro area - European Central Bank statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki - Finlands Bank monetarystatistics@bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv