Consultation papers on securities market-related issues published by Národná banka Slovenska

On this page Národná banka Slovenska publishes materials that have been presented for comments to professionals and members of the public.

2014

Publication date Title Deadline for responses
21.5.2014 Konzultačný materiál k používaniu derivátov pri správe verejných špeciálnych fondov nehnuteľností

20.6.2014

consultation completed


2012

Publication date Title Deadline for responses
13.06.2012 Konzultačný materiál Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska k implementácii smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD) 30.06.2012 

 

consultation completed