Havarijné poistenie

Havarijné poistenie, na rozdiel od povinného zmluvného poistenia, nemusí mať uzatvorené každý, kto vlastní auto alebo iné motorové vozidlo. Je to dobrovoľné poistenie. Na čo slúži? Predstavte si, že ste zavinili dopravnú nehodu. Spôsobili ste škodu pánovi X na jeho aute a aj na jeho zdraví. Poškodilo sa tiež pri tom aj vaše vozidlo.

Čo vám poisťovňa preplatí z havarijného poistenia?

Poisťovňa vám zaplatí škodu, ktorú ste si spôsobili sám na vlastnom aute. Poisťovňa nezaplatí za vás škodu, ktorú ste spôsobili pánovi X, na to potrebujete povinné zmluvné poistenie.

Na čo si treba dať pozor pri uzatváraní zmluvy?

Ako pri každom poistení, aj tu platí - buďte obozretný už pri jeho výbere. Premyslite si, čo od neho očakávate, čo potrebujete, za čo ste ochotný platiť. Havarijné poistenie je upravené voľnejšie ako povinné zmluvné poistenie a môže obsahovať rôzne ustanovenia, ktoré by ste nemuseli čakať a ktoré by vám nemuseli vyhovovať. Poistenie môže byť napríklad nastavené tak, že:

  • poisťovňa nebude vždy hradiť celú Vašu škodu, ale len jej časť,
  • poisťovňa neuhradí všetky úkony autoservisu,
  • poisťovňa neuhradí celú cenu náhradných dielov.
  • preplatí len opravu v servise, ktoré ona určí.
  • preplatí len neznačkové náhradné diely.
  • ak dôjde k úplnému zničeniu vášho auta, poisťovňa môže mať úplne iné spôsoby určenia ceny vášho auta, ako by ste očakávali.

PRETO SA PÝTAJTE A ČÍTAJTE VŠETKO SKÔR AKO PODPÍŠETE ZMLUVU.