Art Designs

Public Survey on the Art Designs for the Slovak Sides of Euro Coins
Choosing the Slovak Euro

 • Dvojkríž na trojvrší
  1. Patriarchal Cross in the Middle of Three Mountain Peaks
   
   
   
 • Keltská minca Biatec
  2. The Celtic Biatec coin
   
   
   
 • Kríž z Veľkej Mače
  3. The cross from Veľká Mača
   
   
   
 • Bratislavský hrad
  4. Bratislava Castle
   
   
   
 • Panenská veža hradu Devín
  5. The Maiden’s Tower of Devin Castle
   
   
   
 • Spišský hrad
  6. Spiš Castle
   
   
   
 • Kriváň
  7. Kriváň Peak
   
   
   
 • Madona s Ježiškom z Kremnice
  8. Madonna with Child Jesus from Kremnica
   
   
   
 • Madona s Ježiškom z hlavného oltára farského kostola v Levoči od Majstra Pavla
  9. Madonna with Child Jesus from the main altar of Levoča Parish Church
   
   
   
 • Sv. Cyril a sv. Metod
  10. Saint Cyril and Methodius