Súťaž pre študentov Generácia €uro

Súťaž Generácia €uro je na úrovni eurozóny organizovaná Európskou centrálnou bankou a jej lokálnu koordináciu zabezpečujú jednotlivé centrálne banky eurozóny.

Aký má súťaž Generácia €uro prínos pre študentov?

Cieľom súťaže Generácia €uro, ktorá sa uskutočňuje každý rok, je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky žiakov o svete financií. Vďaka súťaži študenti majú príležitosť zdokonaliť svoje analytické a kritické myslenie, zlepšiť svoju schopnosť pracovať v tíme a rozvinúť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Majú tiež možnosť stretnúť sa s významnými ekonómami a vymeniť si skúsenosti so študentmi z iných krajín eurozóny. Poznatky a zručnosti nadobudnuté počas súťaže môžu byť v neposlednom rade pre študentov užitočné aj v rámci príprav na štúdium na univerzite.

Pre koho je súťaž určená?

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl vo veku 16 - 19 rokov (pozn. v jednotlivých krajinách sa môže vek študentov vzhľadom na rôzny školský systém líšiť, ale spravidla ide o študentov posledného ročníka stredných škôl). Študenti vytvárajú tímy (max. 5 študentov) za asistencie učiteľa. Členovia tímu by mali byť z rovnakej školy, pričom o účasti v tíme sa učitelia a študenti rozhodujú sami. Každý tím by si mal zvoliť jedného člena za vedúceho tímu. Na súťaži sa môže zúčastniť aj viac tímov z rovnakej školy.

Harmonogram 9. ročníka súťaže 2019/2020:

  •        1. kolo (registrácia tímov a online kvíz ECB): 1. 10. 2019 - 21. 11. 2019 - pozn. registrácia pre 9. ročník súťaže bola už ukončená
  •        2. kolo (spracovanie zadania): 25. 11. 2019 - 7. 2. 2020
  •        3. kolo - národné finále v NBS - 20. 3. 2020
  •        19. 5. - 20. 5. 2020 - odovzdávanie cien národným víťazom v ECB vo Frankfurte nad Mohanom za účasti prezidentky ECB a guvernérov krajín eurozóny, kde sa súťaž uskutočňuje
  • Pozn: Harmonogram sa môže meniť.

Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete v Príručke pre učiteľov:

Súťaž pre študentov Generácia €uro - Príručka pre učiteľov [.pdf, 8626.1 kB]

Ak máte záujem o priebežné novinky v súťaži, sledujte Facebook stránku súťaže https://www.facebook.com/generaciaeuro/.

Kontakt:

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Peter Szuttor
+421 2 5787 2147
sutaz[at]nbs.sk

Krátke video z posledného ročníka súťaže: