Výsledok verejnej súťaže

Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky na základe § 46 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie č. 797-6000/3/2009 zo dňa 2. 2. 2010.