Výsledok verejnej súťaže

Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky na základe § 46 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie č. 903-137-7000/2009 zo dňa 6.11.2009.