Indikátory finančnej stability

Na tejto stránke nájdete časový rad indikátorov finančnej stability, ktoré sú zostavované pre účely špeciálneho štandardu zverejňovania údajov Medzinárodného menového fondu - SDDS Plus.
Aktualizovaný je na štvrťročnej báze v súlade s predstihovým kalendárom zverejňovania.

Časový rad: FSI_SK.xlsx [.xlsx, 11.6 kB]