Prehľad o rozvoji peňažného sektora

Rozvoj bankového sektora SR

(stav k 31. 12. 2016)

2013 - 2016
1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Rozmiestnenie organizačných jednotiek komerčných bánk – formát XLS

(stav k 31. 12. 2016)

2016 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2015 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2014 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2013 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2012 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2011 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2010 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2009 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2008 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2007 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2006 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2005 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2004 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2003 I. Q II. Q III. Q IV. Q

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR

(stav k 31. 12. 2016)

2008 - 2010 2011 - 2013 2014 - 2016
1993 - 1995 1996 - 1998 1999 - 2001 2002 - 2004 2005 - 2007

Vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR

(stav k 31. 12. 2016)

2014 2015 2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní bánk v SR

(stav k 31. 12. 2016)

2009 - 2011 2012 - 2014 2015 - 2017
1993 - 1995 1996 - 1998 1999 - 2001 2002 - 2004 2005 - 2008

Účelové organizácie v peňažnom sektore SR

(stav k 31. 12. 2016)

Asociácie v peňažnom sektore SR

(stav k 31. 12. 2016)

Iné inštitúcie v peňažnom sektore SR

(stav k 31. 12. 2016)