Štatistika

Upozornenie: Na stránkach štatistiky prebieha aktualizácia štruktúry zverejňovaných informácií.

V prípade potreby nás prosím kontaktujte na adrese: info[at]nbs.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Národná banka Slovenska zbiera, zostavuje a zverejňuje rôzne druhy štatistík, ktoré slúžia predovšetkým na zabezpečenie výkonu menovej politiky a finančnej stability. Zostavovaná štatistika je plne harmonizovaná s požiadavkami Európskej centrálnej banky a ďalších medzinárodných inštitúcií.

V záložke štatistika sú zverejnené údaje za oblasť menovej a finančnej štatistiky, štatistiky platobnej bilancie, štatistiky štvrťročných finančných účtov, štatistiky poisťovní a penzijných fondov, údajové kategórie špeciálneho štandardu zverejňovania údajov (SDDS) a iné informácie súvisiace so zberom a zostavovaním uvedených štatistík.

Zásady v oblasti ďalšieho využívania štatistiky ESCB