2018

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2018
Odbor výskumu

úplne znenie v SJprezentácia 

WP 5/2018 
Porovnanie testov symetrie pre závislé premenné 
Zacharias Psaradakis, Marián Vávra

úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 4/2018 
Daň z finančných transakcií a investičné poradenstvo 
Michele Dell'Era

úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 3/2018 
Testovanie pravdepodobnostného rozdelenia predikčných chýb 
Marián Vávra

úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 2/2018 
Rozdiely vo finančnej gramotnosti naprieč krajinami: úloha individuálnych charakteristík a inštitúcií 
Andrej Cupák
, Pirmin Fessler, Maria Silgoner, Elisabeth Ulbrich
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 1/2018
Príjmová nerovnosť a ekonomický rast 
Juraj Zeman
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 

Roky 2017 - 2005

2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005

Roky 2004 - 1996

Staršie práce Inštitútu menových a finančných štúdií (predchodcu dnešného odboru výskumu) z rokov 1996 - 2004 nájdete tu: Štúdie IMFŠ