Publikácie výskumu

Dôležité zistenia ekonomického výskumu NBS sú prezentované formou výskumných štúdií (Working Papers - WP). Štúdie prispievajú do odbornej diskusie o aktuálnych ekonomických problémoch v oblasti menovej politiky, fiškálnej politiky, makroekonomického modelovania, hospodárskej a menovej únie, reálnej konvergencie a finančnej stability. S cieľom osloviť širšiu odbornú verejnosť sú v súčasnosti publikované predovšetkým v anglickom jazyku. K dispozícií je však vždy aspoň netechnické zhrnutie v slovenskom jazyku. Analýzy a zistenia mimo rámca výskumnych štúdií sú publikované príležitostne (ako Policy Paper - PP, Occasional Paper - OP alebo Discussion Paper - DP).

Najzaujímavejšie výsledky výskumu sú zároveň často publikované v odborných a recenzovaných vedeckých časopisoch.

Výskum je primárne realizovaný pracovníkmi odboru výskumu, vítaná je však aj spolupráca pracovníkov iných útvarov NBS alebo externých spoluautorov.

Ak si želáte, aby sme Vám zasielali nové výskumné štúdie v elektronickej forme, napíšte nám email na adresu research[at]nbs.sk.

Rok 2016

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2016
Odbor výskumu
úplne znenie v SJ, prezentácia, Biatec 

WP 5/2016   
Hodnotenie distribúcie vývozu a produktivity európskych podnikov na základe CompNet databázy
Antoine Berthou, Emmanuel Dhyne, Matteo Bugamelli, Ana-Maria Cazacu, Calin-Vlad Demian, Peter Harasztosi, Tibor Lalinsky, Jaanika Meriküll, Filippo Oropallo, Ana Cristina Soares
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 4/2016   
Testovanie UC-ARIMA modelov používaných na trendovo-cyklickú dekompozíciu
Marián Vávra
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 3/2016   
Charakteristika vývozu a volatilita výstupu: zistenia pre krajiny strednej a východnej Európy založené na podnikových údajoch
Urška Čede, Bogdan Chiriacescu, Péter Harasztosi, Tibor Lalinský, Jaanika Merikull
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2016   
Fiškálne multiplikátory v Slovenskej ekonomike
Juraj Zeman
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 1/2016   
Portmanteau testy linearity stacionárnych radov
Zacharias Psaradakis, Marián Vávra
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

 

Roky 2015 - 2005

2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005

Roky 2004 - 1996

Staršie práce Inštitútu menových a finančných štúdií (predchodcu dnešného odboru výskumu) z rokov 1996 - 2004 nájdete tu: Štúdie IMFŠ