Publikácie ECB

Ekonomický bulletin ECB (predtým Mesačný bulletin ECB)

Od roku 2015 sa mení názov Mesačného bulletinu ECB na Ekonomický bulletin. Spolu  s názvom sa mení aj periodicita tejto publikácie. Ekonomický bulletin bude vychádzať vždy dva týždne po zasadaní Rady guvernérov ECB venovanom otázkam menovej politiky, teda osemkrát do roka. Národná banka Slovenska naďalej zabezpečuje preklad čísiel publikovaných v mesiacoch marec, jún, september a december, ktoré obsahujú podrobné analýzy o hospodárskom a menovom vývoji. Ostatné štyri vydania sú kratšie a poskytujú predbežnú aktualizáciu vývoja hlavných mesačných ukazovateľov. Súčasťou každého čísla Ekonomického bulletinu sú aj boxy, články a štatistická časť. Národná banka Slovenska články neprekladá, všetky vydania Ekonomického bulletinu ECB v anglickom jazyku sú k dispozícii na stránke Európskej centrálnej banky.

2016 číslo 2 číslo 4 číslo 6 číslo 8
2015 číslo 2 číslo 4 číslo 6 číslo 8

Mesačný bulletin ECB

Slovenská mutácia publikácie sa zverejňovala od júna 2004 štvrťročne (v mesiacoch marec, jún, september a december). V ostatných mesiacoch sa v slovenčine zverejňovalo len Úvodné slovo (Editorial). Všetky vydania Mesačného bulletinu ECB v anglickom jazyku sú k dispozícii na stránkach Európskej centrálnej banky.

2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Mimoriadne vydanie 10. výročie ECB

Výročná správa ECB 

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu

Konvergenčná správa 

Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne

Ďalšie materiály ECB

Príručka pre konzultácie vnútroštátnych orgánov s Európskou centrálnou bankou, jún 2005 [.pdf, 419 kB]