Sviatky v SR - rok 2019

(sviatky okrem sobôt a nedieľ)

1.
19.
22.
1.
8.
5.
29.
1.
24.
25.
26.
január (utorok)
apríl (piatok)
apríl (pondelok)
máj (streda)
máj (streda)
júl (piatok)
august (štvrtok)
november (piatok)
december (utorok)
december (streda)
december (štvrtok)
Deň vzniku Slovenskej republiky
Veľký piatok
Veľkonočný pondelok
Sviatok práce
Deň víťazstva nad fašizmom
sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
výročie SNP
sviatok Všetkých svätých
Štedrý deň
prvý sviatok vianočný
druhý sviatok vianočný

Sviatky v SR - rok 2018