Sviatky v SR - rok 2016

Sviatky v SR - rok 2017

(sviatky okrem sobôt a nedieľ)

1.
6.
25.
28.
5.
29.
1.
15.
1.
17.
26.
január (piatok)
január (streda)
marec (piatok)
marec (pondelok)
júl (utorok)
august (pondelok)
september (štvrtok)
september (štvrtok)
november (utorok)
november (štvrtok)
december (pondelok)
Deň vzniku Slovenskej republiky
Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
Veľký piatok
Veľkonočný pondelok
sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
Výročie SNP
Deň ústavy Slovenskej republiky
Sedembolestná Panna Mária
sviatok Všetkých svätých
Deň boja za slobodu a demokraciu
2. sviatok vianočný

Sviatky v SR - rok 2015