Rating

Aktuálne ratingové hodnotenie Slovenskej republiky

Agentúra Standard
& Poor’s
Moody’s Fitch Ratings R&I JCR
Stupeň A+
stabilný výhľad
A2
stabilný výhľad
A+
stabilný výhľad
A
stabilný výhľad
A+
stabilný výhľad
Dátum pridelenia 1.08.2015 4.10.2013 8.7.2008 16.7.2008 21.8.2008

História ratingového hodnotenia SR

Bližšie informácie:

Aktualizácia: február 2016