Kontakty

Adresa ústredia:
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Pokladničné hodiny centrálnej pokladnice
ústredia NBS pre verejnosť:
pondelok - piatok: 7.30 h – 12.00 h

Podateľňa:
pondelok - štvrtok:
piatok:
8.00 h - 16.00 h
8.00 h - 14.45 h

Expozitúry:
 
Telefón:

Fax:
SWIFT:
Telex:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
02/5787 1111
02/5865 1111
02/5787 1100
NBSB SK BX
93346
92773
30844789
2020815654
SK2020815654

Číslo účtu pre úhradu poplatkov za úkony: IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516
Číslo účtu pre úhradu príspevkov spoločnosti: IBAN: SK12 0720 0000 0000 0000 2508

 

 

E-mailové kontakty:
Kontakt pre verejnosť:
Webová stránka - technické pripomienky:
Žiadosti v zmysle zákona o slobode informácií:
Kontakt len pre médiá:

Múzeum mincí a medailí Kremnica:
Knižnica:
Redakcia časopisu BIATEC:
Voľné pracovné miesta:

info[at]nbs.sk
webmaster[at]nbs.sk
infozakon[at]nbs.sk
press[at]nbs.sk

muzeum[at]nbs.sk
centralna.kniznica[at]nbs.sk
biatec[at]nbs.sk
kariera[at]nbs.sk